× بستن تبلیغات
خانه » احکام تکلیفی

احکام تکلیفی

خلاصه شده احکام شرعی که مورد توافق بیشتر مراجع تقلید می‌باشد

مقدمه: کلیه مسائل این جزوه مطابق رساله رهبر کبیر انقلاب بوده و هیچ تفاوت مفهومی ندارد، تنها ممکن است در چند مورد مسئله پس و پیش نوشته شده باشد و اکثراً مسائلی نوشته شده که مورد توافق بیشتر مراجع است. چون این مسائل بسیار چکیده است برای آگاهی بیشتر لازم است به قسمتهای مربوطه رسالات مراجعه شود. اگر این مسائل ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : اَسباب سرایت نجاسات ، مسئله ۱۴۳ تا ۱۵۳

اَسباب سرات نجاسات   مسئله ۱۴۳ تا ۱۵۳: مسأله ۱۴۳ـ هرگاه چیز پاکى با چیز نجسى ملاقات کند و یکى از آن دو رطوبت داشته باشد نجس مى شود، امّا اگر هر دو خشک باشند یا رطوبت بقدرى کم باشد که سرایت نکند، پاک است (مگر در ملاقات چیزى با مرده انسان پیش از غسل دادن که احتیاط واجب اجتناب ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : راهای ثابت شدن نجاسات ، مسئله ۱۳۶ تا ۱۴۲

راهای ثابت شدن نجاسات   مسئله ۱۳۶ تا ۱۴۲: مسأله ۱۳۶ـ نجس بودن چیزى از سه راه ثابت مى شود: اوّل آن که انسان یقین پیدا کند، ولى گمان حتّى گمان قوى کافى نیست; بنابراین، غذا خوردن در بعضى از اماکن عمومى که گاه انسان گمان قوى به نجس بودن آنها دارد جایز است، مگر آن که یقین به نجاست ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : (نجاسات) عرق حیوان نجاست خوار و عرق جنب از حرام ،مسئله ۱۳۰ تا ۱۳۵

عرق حیوان نجاست خوار   مسئله ۱۳۰: مسأله ۱۳۰ـ عرق شتر نجاستخوار بلکه حیوانات دیگر نجاستخوار نجس است بنابر احتیاط واجب.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عرق جنب از حرام   مسئله ۱۳۱ تا۱۳۵: مسأله ۱۳۱ـ کسى که از طریق حرام جُنُب شود، خواه ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : (نجاسات) اَحکام آبجو، مسئله۱۲۸ تا ۱۲۹

اَحکام آبجو   مسئله ۱۲۸ تا ۱۲۹: مساله ۱۲۸ـ مشروب الکلى که از جو گرفته مى شود و به آن «آبجو» مى گویند حرام و از جهت نجاست مانند شراب است، ولى آبى که براى خواصّ طبّى از جو مى گیرند و به آن «ماء الشّعیر» مى گویند و ابداً مسکر نیست، پاک و حلال است. مسأله ۱۲۹ـ مخمّر آبجو ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : (نجاسات) اَحکام مایع مست کننده ، مسئله۱۲۳ تا ۱۲۷

مُسکر مایع   مسئله ۱۲۳ تا ۱۲۷: مسأله ۱۲۳ـ شراب و هر مایعى که انسان را مست مى کند نجس است بنابراحتیاط واجب، امّا اگر مثل بنگ و حشیش باشد که مخدّر و مستى آور است و ذاتاً مایع نیست پاک است، هرچند آن را با آب مخلوط کنند و به صورت مایع درآورند، ولى استعمال آن به هر حال ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : (نجاسات) اَحکام کافر و کسانی که در حکم کافرند،مسئله ۱۱۳ تا ۱۲۲

اَحکام کافر و کسانی که در حکم کافرند   مسئله ۱۱۳ تا ۱۲۲: مسأله ۱۱۳ـ کافر یعنى کسى که خدا، یا پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) را قبول ندارد، یا براى خدا شریکى قرار مى دهد بنابر احتیاط نجس است، هرچند به یکى از ادیان آسمانى، مانند آیین یهود و نصارى ایمان داشته باشد. مسأله ۱۱۴ـ کسانى که به خدا ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : (نجاسات) اَحکام سگ وخوک مسئله ۱۱۱ تا ۱۱۲

سگ وخوک   مسئله ۱۱۱ تا ۱۱۲: مسأله ۱۱۱ـ سگ و خوک معمولى نجس است، حتّى مو و پنجه و ناخن و رطوبتهاى آن نجس مى باشد ولى سگ و خوک دریایى پاک است. مسأله ۱۱۲ـ حیوانى که از این دو یعنى سگ و خوک متولّد گردد، یا از جفت گیرى یکى از این دو باحیوان دیگرى متولّد شود و ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : اَحکام خون مسئله ۱۰۲ تا ۱۱۰

اَحکام خون   مسئله۱۰۲ تا ۱۱۰: مسأله ۱۰۲ـ خون انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد (یعنى اگر رگ آن را ببرند خون از آن به سرعت جارى مى شود) نجس است، ولى خون حیواناتى که خون جهنده ندارند مانند ماهى و مار و همچنین خون پشه پاک است. مسأله ۱۰۳ـ هرگاه حیوان حلال گوشت را مطابق دستور شرع ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : اَحکام منی و مردارمسئله ۹۳ تا ۱۰۱

منی و مردار   مسئله ۹۳ الی ۱۰۱: مسأله ۹۳ـ منى انسان و حیواناتى که خون جهنده دارند – خواه حرام گوشت باشند، یا حلال گوشت – نجس است؛ و احتیاط واجب آن است که از منى حیواناتى که خون جهنده ندارند نیز اجتناب شود. مسأله ۹۴ـ مردار حیوانى که خون جهنده دارد نجس است در صورتى که خودش مرده ...

ادامه نوشته »

رساله آیت الله مکارم شیرازی : اَحکام بول و مدفوع مسئله ۸۹ تا ۹۲

بول و مدفوع   مسئله ۸۹ تا ۹۲: مسأله ۸۹ـ بول و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارد، یعنى اگر رگ آن را ببرندخون از آن به سرعت جارى مى شود، نجس است، احتیاط واجب آن است از بول حیوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد نیز اجتناب کند; ولى فضله حیوانات کوچک ـ مثل ...

ادامه نوشته »
500