خـط انتشـار »
« زمان

خادم امام زمان غریب مطالب 27

به نام خداوند یکتا

خلاصه چند روز دنیا معرفت الله هست: وَ هُوَ مَعَکُم اَینَ مَا کُنتُم….. خدایا میدانم که میبینی!!!

هر کجا باشی خدا باهات هست و می بینددت و می دونه چه کار میکنی ؛ پس حواست باشه