خـط انتشـار »
« زمان

جمال الدین کاراندیش مطالب 25

● جمال الدین کاراندیش ● طلبه حوزه علمیه اصفهان ● طراح و گرافیست ● عکاس و خبرنگار ● پل ارتباطی تلگرام (karandish_ir@)