خـط انتشـار »
« زمان

جمال الدین کاراندیش مطالب 27

● جمال الدین کاراندیش
● طلبه حوزه علمیه اصفهان
● طراح و گرافیست
● عکاس و خبرنگار
● پل ارتباطی تلگرام (karandish_ir@)