خـط انتشـار »
« زمان

سمانه محمدی مطالب 57

کاردانی کامپیوتر.از دانشکده فنی.رویاهای زیادی در ذهن دارم لطفا برای موفق شدنم دعا کنید.به دعای شما بسیار نیازمندم.

هرگونه کپی برداری از قالب اختصاصی چهارده خورشید شرعاً و قانوناً جایز نمی باشد.

آمارگیر وبلاگ