یکی از دستور العمل های مهم اسلام، تربیت فرزند بر اساس برنامه های صحیح است و به عکس عدم تربیت و یا تربیت ناصحیح یکی از زمینه های پیدایش انحراف و گناه در فرزند می باشد. در اسلام به این امر مهم بسیار توجه و سفارش شده است؛ تا آنجا که رسول اکرم(ص) فرمودند: هر نوزادی بر فطرت اسلام و دین دور از شرک، متولد می شود، و رنگ هایی همچون یهودیت و نصرانیت انحرافی است که از طریق پدر و مادر در او تحمیل و القاء می گردد. ۱

نیز آن حضرت فرمودند: خداوند رحمت کند بنده ای را فرزندش را بر نیکی و سعادتش یاری کند به او احسان نماید و با او انس و الفت بگیرد و به آموزش و پرورش او بپردازد. ۲

باز فرمودند: خداوند پدر و مادری را رحمت کند که فرزند خود را در راه سعادتش یاری می نمایند. ۳

امیر مومنان علی(علیه السلام) می فرمایند: حق فرزند بر پدر این است که پدر برای او نام نیک انتخاب کن و تربیت او را به نیکی انجام دهد و قرآن را به او بیاموزد. ۴

پی نوشت:

۱ – نور الثقلین، ج۴، ص۱۸۴.
۲ – مسترک الوسایل، ج۲، ص۶۲۶.
۳ – فروع الکافی، ج۶، ص۴۸.
۴ – نهج البلاغه، ح ۳۹۹.
۵ – گناه شناسی، ص۷۳و ۷۴.